Turid Uldal
turiduldal.no

Show English Text

diamanten

"Diamanten", Fjell lokalmedisinske senter

Bergen kommune 2018

Minnesti

"Lumos Aliena", Levangsheia skole

Kragerø kommune 2016

Minnesti

"Balanse", Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Stavanger

Konkurranse 2012, ferdigstilt 2013

I prosjektbeskrivelsen til konkurransen fra BUPA Stavanger er det lagt vekt på at tema og visuelle uttrykk i kunsten skal møte barn og ungdom som er i en sårbar og følsom situasjon, på en positiv måte.

I BALANSE har jeg søkt å jobbe fram noen grunntrekk og temaer som har en lekenhet og en kompleksitet som gjør at uttrykket er relevant for alle brukerne av stedet, uansett aldersgruppe.

"Balanse" består av 3 skulpturer i atriet, en rund tekstbenk i venterommet
og veggrelieffer på 5 ulike områder i bygget.

Mer om "Balanse"

Minnesti

"Skiferd", Granmoen skole

Vefsn kommune 2012

I nærheten av Granmoen skole ble rester etter de eldste skiene i norge funnet. De viste seg å være ca 5000 år gamle. Det var interessant å ta utgangspunkt i dette unike  oldtidsfunnet, da det lange tidsaspektet som ligger i disse funnene skaper mange åpne asossiasjoner og  gir mange aspekter å spille videre på.


Mer om "Skiferd"

Minnesti

"De syv blåner", Persaunet barnehage

Syv blå betongformer med underjordiske tunneler og huler plassert nedsenket i barnehagens sandkasse.
I formene er det støpt inn forskjellige steiner og metall objekter.

På en stang høyt over disse blånene, svever en roterende form med foto av en kjøttmeis
på en side, og en blå himmel med skyer på den andre siden.

Mer om "De syv blåner"

Minnesti

"Minnesti", Minne kultursenter

Åseral kommune 2010

Temaet for "Minnesti" er tatt fra naturressursene som ligger til grunn for kommunens kultur og næring.
En linje skåret ut i skiferhellene, hvor objekter som har tilknytning til bygda er fuget ned, fungerer som et sammenbindende element i utsmykkingen. Linjen svinger innom flere romlige elementer: vertikale blågrønne “vannfall”-linjer, og en skulpturell “bålplass” med et lyspunkt som rolig pulserer i ulike rødgule toner. I den blå sirkelen, som formmessig refererer til en unik demningskonstruksjon i området, er det lagt inn varmekabler slik at den er god å sitte på også i den kalde årstiden.

Mer om "Minnesti"

R.O.G.G.B.I.F, Stange skole

R.O.G.G.B.I.F, Stange skole

Stange kommune 2010

Farge og enkel fargeteori er utgangspunktet for "R.O.G.G.B.I.F." Tittelen er en barneregle for å huske regnbuens farger. Taket er malt i svart og hvitt, ytterpunktene i valørskalaen. Dette gir en kontrast til formene som henger ned fra taket - en for hver av regnbuens farger.

Ved inngangsdøren henger en rustfri stålplate med ordet ROGGBIF.
Hver bokstav har en fargekode slik at barna kan skjønne hva bokstavene står for.

Mer om "R.O.G.G.B.I.F."

"Fuglene våre", Navneberget barnehage

"Fuglene våre", Navneberget barnehage

Stange kommune 2010

Tre trepåler ved inngangen, er gitt fargerike trekroner. Hver trekrone består av to runde metallplater som er bøyd litt ut i fra hverandre slik at det oppstår en tredimensjonal og romlig skulpturell virkning i platene. Mønstringen på de stiliserte trærne er utformet ut i fra fuglenavnene på de tre avdelingene i barnehagen.

Mer om "Fuglene våre"

innafor

"Innafor", Helgeroa barnehage

Larvik kommune 2010

- tekst må skrives

Mer om "Innafor"

"Tropisk aroma", Longyearbyen skole

"Tropisk aroma", Longyearbyen skole

Svalbard 2008

Utsmykkingen leker med idèsprangene fortid/nåtid, natur/teknologi: Urskogen av grønn frodighet som for millioner av år siden dannet basis både for kullforekomstene og for det moderne livet på Svalbard i dag. De irrgrønne smileysymbolene satt sammen til trær symboliserer denne fortellingen om tid og teknologi. En skulpturell lyskaster, utformet som en meteoritt, med roterende armer, sender rødt og grønt lys ned mot smileystrærne og inngangen til skolen. Den kan gi tanker om varme tropiske strøk eller om den grønne heite urskogen fra Svalbards særegne fortid.

Mer om "Tropisk aroma"

"50 M.O.H.", Byfjord skole

"50 M.O.H.", Byfjord skole

Stavanger kommune 2007

Utsmykkingen er knyttet opp mot skolens identitet og tilknytning til fjord og sjø.
Flere fargesterke organiske objekter, som kan asossieres med liv under vann er montert på
skolens fasader. På skoleplassen er det flere frittstående sitte/lekeskulpturer i gummiert stål
og naturstein, med samme tema. Et 8m høyt casingrør som Statoil bruker til boring av olje,
knytter utsmykkingen direkte til Stavangers oljeindustri til havs.

Mer om "50 M.O.H."

"Værfugl " og " Skinnvotten ", Bergeskogen og Varden barnehager

"Værfugl " og " Skinnvotten ", Bergeskogen og Varden barnehager

Stavern 2007

Bergeskogen Barnehage er en friluftsbarnehage med fokus på å gi barna en forståelse for naturen rundt dem. Værfugl består av en roterende vind skulptur som med sine to sider tilsammen danner en liten fortelling om omsorg og beskyttelse. Skulpturen er inspirert av de tradisjonelle værhanene.

I Varden barnehage består utsmykkingen av 3 skulpturer som er plassert utenfor inngangen til hver avdeling. Barna kan dra i en snor slik at figurene beveger armen, hodet eller ørene.

Mer om utsmykkingene

Ski -Stjerner Sandfallet skole

"Ski -Stjerner", Sandfallet skole

Alta 2006

Utsmykkingen er todelt. Den består av 6 ”skistoler” som støtter seg opp mot en eksisterende mur,
og en lysinstallasjon på fondveggen utenfor kantinen. Det er lagt vekk på at utsmykkingen
skal fungere også med snø og i mørketiden. Lysene vil gløde og pulsere intenst på mørke
vinterdager på skoleområdet. ”Ski-stolene” vil stikke tydelig opp selv på snørike vintre.

Mer om "Ski-Stjerner"

"Vanndigg", Sagvåg skole

"Vanndigg", Sagvåg skole

Bergen 2005

Utsmykningen består av 4 grupper plassert utenfor hovedinngang og på øvre skoleplass.
Hver gruppe består av en lys-skulptur og en sitterelatert form passert rett under. I foajeen innenfor hovedinngangen er det et amfi hvor det er lakkert en glitrende blå form direkte på parketten.

Mer om "Vanndigg"

"Stein, saks og papir", Tertnes skole

"Stein, saks, papir", Tertnes skole

Bergen 2004

Fire roterende vindelementer utformet som håndbevegelser fra det velkjente spillet Stein, saks, papir,
er montert oppover bakken og inn på skoleplassen. Knyttet hånd symboliserer stein, to sprikende fingre, saks, og åpen handflate, papir. Ved å lage skulpturene slik at de roterer i vinden, oppstår det er uforutsigbarhet i bevegelsene som tilsvarer den som ligger innebygd i ellingens logikk.

Mer om "Stein, saks, papir"

"Aldebaran", Atrium SFO, Grønli skole

"Aldebaran", Grønli skole

Porsgrunn kommune

Utsmykningen er plassert i et atrium med åpning ut mot en ballbane.
Den består av flere elementer bl.a flere stjernekrakker og 3 himmellegemer montert på stenger,
som løfter blikket opp og utover. En ventilasjonsvifte er jobbet inn i utsmykkingen ved å fargesettes
blå, og ved å få et markant parabollignende objekt på toppen.

Mer om "Aldebaran"

"Høyt i været", Søndre Skogvei barnehage

"Høyt i været", Søndre Skogvei barnehage

Bergen 2003-04

En utsmykning videreutviklet fra et temporært samarbeidsprosjekt med barnehagen høsten 2002.

Støttet av Bergen kommunes Minnemedaljefond og Sparebanken Vest.

Mer om "Høyt i været"

"Tre retter ", Kvadraturen v.g. skole

"Tre retter ", Kvadraturen v.g. skole

Kristiansand 2003

Hengende objekt og veggrelieff. Veggflate 14x8m.
Utsmykkingen er plassert i kantinen og tok derfor utgangspunkt i
måltidet og hvordan estetikken på et dekket bord endrer seg fra måltidet
starter til det er avsluttet. Den perfekte orden og symmetri
er borte og et frodig kaos har overtatt.

Mer om "Tre retter"

"Zinksak ", Odda u.skole

"Zinksak ", Odda u.skole

Odda 2003

Tre sitte plasser ute og 7 stoler inne i foajeen lager en inviterende løype fra utenfra og inn på skolen.
Stolbeina er laget i zink, støpt i samarbeid med Norzink i Odda under en tre uker lang arbeidsperiode jeg hadde på støperiet.

En stor takk til NORZINK, Nye Boliden, Odda i forbindelse med realisering av utsmykningen.

Mer om "Zinksak"

"SMS 2002", Eiker v.g. skole

"SMS 2002", Eiker v.g. skole

2002

Utsmykningen består av 8 skilt med SMS symboler og PC tegn, og 12 utskjæringer av ulike land i metall som er montert på spiralfjærer. Disse fungerer som sitte objekter.

SMS 2002 er laget i rustfritt stål og farget folie. I tillegg ble det lagt et grøntområde inn på asfalten på skoleplassen.

Mer om "SMS 2002"

"Spill opp", Jordal idrettspark

"Spill opp", Jordal idrettspark

Oslo 1998

To skulpturer i Cor-ten stål og fire "ballskilt" i aluminium og farget folie.

Mer om "Spill opp"

"R.O.G.G.B.I.F. og Grått" , Hafstad Videregående skole

"R.O.G.G.B.I.F. og Grått", Hafstad v.g. skole

Førde 1998

Utsmykningen inne består av ca 160 betongheller som er utsmykket med farget kvartssand,
metalflake og klar epoxy. Disse hellene er lagt ned sammen med standard hellene som ligger
i resten av gangarealet

Utsmykningen ute består av to betongskulpturer som gjentar materialuttrykket fra
utsmykningen i glassgården.

Mer om "R.O.G.G.B.I.F. og Grått"

"Flyt"", Høyskolen i Bergen, avd. for lærerutdanning

"Flyt"", Høyskolen i Bergen, avd. for lærerutdanning

Bergen 1995

Seks lakkerte former med gul underside og blå overside, henger fra foajeens høye glasstak.
Opplevelsen av utsmykkingen blir derfor ulik ettersom hvilken etasje man ser den fra.

På vegg i første etasje gjentas form og fargeuttrykk.

Mer om "Flyt"

Vis norsk tekst

Minnesti

"Memory Lane", Minne Culture Centre

Aaseral 2010

The theme for Memory Lane is taken from the natural resources which form the basis of the borough council’s culture, trade and industry. Objects that have a connection to the community are embodied in a narrow path which cuts into the slate flagstones. This path functions as a unifying element in the artwork. Like a track stretching into a landscape the path leads to several spatial elements. The route goes past vertical blue-green “waterfall” stripes and on towards a sculptural bonfire rendezvous where one can sit and be hypnotized by a light source which slowly pulsates in different warm, orange tones The blue seating circle, which visually refers to a unique local dam construction, is warmed by heating cables making it a good place to sit during the cold winter months.

R.O.G.G.B.I.F, Stange skole

VIBGYOR, Stange Primary School

Stange 2010

Colour is the basis for the public commission VIGBYOR. This strange word is for many children the first word they learn in colour theory. The letters in the word make it easy to remember the colours of the rainbow. In Norway, the names of the colours are recited in the opposite way and become ROGGBIF. The ceiling consists of painted black and white triangular areas. Black and white are the extremes in the tonal system. The triangles intensify the carousel like appearance and are a contrast to the forms which hang down from the roof – one for each colour of the rainbow. A stainless steel sheet with the word ROGGBIF hangs by the entrance. Each letter has its own colour which makes it possible for children to understand the meaning of the word.

"Fuglene våre", Navneberget barnehage

"Our Birds", Navneberget kindergarten

Stange 2010

Paper City 2009

"Inside", Helgeroa kindergarten

Larvik 2010

"Tropisk aroma", Longyearbyen skole

"Tropical Aroma", Longyearbyen School

Svalbard 2008

The sculpture plays with contrasting ideas concerning past and present and nature contrary to technology. Such as the green, fertile prehistoric forests which, millions of years ago, formed the basis for coal deposits and also the modern way of life on Svalbard today. The bright green smiley symbols which are joined together to make trees symbolize this story about time versus technology. The red and green lights on the snow in the polar night cause associations with warm, tropical places or perhaps with the hot, green prehistoric forest found in Svalbard’s special past.

"50 M.O.H.", Byfjord skole

"50 m.s.l.", Byfjord Primary School

The idea for this commission is taken from the school’s nearness to the sea. It plays with the contrast between the fertile organic life in the sea and the strict technical oil installations positioned in the North Sea outside Stavanger. An eight metre tall drilling pipe, together with several organic sculptures, has been placed in the schoolyard. Brightly coloured water organisms float upon and around two large walls facing the schoolyard. A glittering sea-green line, showing that the school lies exactly fifty metres above sea level, is a coordinating element throughout the design.

"Værfugl " og " Skinnvotten ", Bergeskogen og Varden barnehager

"Værfugl " and " Skinnvotten ", Bergeskogen and Varden kindergartens

Stavern 2007

Bergeskogen kindergarten .

Varden kindergarten .

"Ski -Stjerner ", Sandfallet skole

Ski Stars, Sandfallet High School

Alta 2006

The inspiration for this sculpture comes from when one takes a break during a skiing trip and is struck by the sight of skis standing straight up in the snow, tall and colourful, The lights on the canteen wall pulsate and glow intensely in different colours during the dark winter days. The composition of the light installation is inspired by the position of the stars found in the Plough in the Great Bear and also the North Star.

"Vanndigg", Sagvåg skole

Watery, Sagvåg Primary School

Bergen 2005

Stord is a coastal community where the school lies near the sea. It is from here, this underwater world with its heavy, watery weight which drips, runs and flows that the starting point for the ideas behind the commission is to be found. “Watery” consists of four sculpture groups placed by the school’s two entrances. Each group consists of a “dripping” sculpture with lights and directly under this cone of light is a seat shaped like a puddle. A flowing blue shape has been directly lacquered onto the amphitheatre’s parquet floor in the foyer. Lacquered metal, acryl on wood.

"Stein, saks og papir", Tertnes skole

"Stone, Scissors, Paper, Tertnes Primary School

Bergen 2004

Four rotating wind elements shaped as hand movements from the well known children’s game of Stone, Scissors and Paper are positioned on the hill and in the schoolyard. The clenched fist symbolizes stone, two fingers held apart are a pair of scissors and the palm of the hand represents paper. Children use this “eenie, meenie, miney moe” method on many occasions. By making sculptures which rotate in the wind unexpected movement occurs and this corresponds to the unanticipated elimination in the children’s game.

"Aldebaran", Atrium SFO, Grønli skole

"Aldebaran", Grønli Primary School

Porsgrunn

The sculptures stretch up, reaching to the sky, and present a contrast to the low lying buildings. Different heavenly bodies, a rotating shooting star, a meteor and Saturn with its rings, hover over the yellow star chairs. An awkward ventilation fan is incorporated into the commission by painting it an intense blue and also by providing it with a pronounced, parabolic object on the top. The fan thus becomes transformed into a positive visual element searching out in the distance for signals from unknown worlds in the universe.

"Høyt i været", Søndre Skogvei barnehage

"High up in the sky", Søndre Skogvei kindergarten

Bergen 2003-04

The commission is a co-operation between the children in Søre Skogvei kindergarten and the artist. The children visited the artists studio several times and had discussions about what figures are found high up in the sky: birds, rockets, apples etc.The children painted colourful figures in full scale, which the artist developed into the finished result.

Supported by Bergen kommunes Minnemedaljefond and Sparebanken Vest.

"Zinksak ", Odda u.skole

"Zinksak ", High School

Odda 2003

3 sculptures are placed along the path through the schoolyard and 7 sculptural chairs are placed into the foyer. Norzink in Odda let me work in their casting-plant for several weeks to cast the sculptures.

Supported by NORZINK, Nye Boliden, Odda

"Tre retter ", Kvadraturen v.g. skole

"Three courses" , Kvadraturen College

Kristiansand 2003

The commission is placed in the school-canteen, and is inspired by the esthetics of the laid table after the meal. Plates moved out of place, gravy on the table and crumpled napkins. The perfect symmetry and order of the laid table is gone and replaced by a lush chaotic quality.

"SMS 2002", Eiker v.g. skole

"SMS 2002", Eiker College

2002

The commission consists of 8 signs with different SMS and computer codes. Also there are 12 objects for sitting on in the shape of different countries. There is also made a field of grass into the grey asphalt in the schoolyard.

"Spill opp", Jordal idrettspark

"Play on", Jordal sportspark

Oslo 1998

A group of 2 steel and 4 coloured aluminium sculptures.

"R.O.G.G.B.I.F. og Grått" , Hafstad Videregående skole

"V.I.B.G.Y.O.R and Grey", Hafstad College, Førde

Norway 1998

Concrete and colour sculptures and floor tiles in outdoor and indoor spaces.

"Flow""

"Flow"", Bergen college of higher education

Bergen 1995

A group of 9 hanging elements, and 3 wall objects in stainless steel and colour

E-post: post [a] turiduldal (punktum) no, ©Turid Uldal 2017