Turid Uldal
turiduldal.no

Show English Text

FORMIUM: Norheim & Uldal, samarbeid om kunst- og designprosjekter

I mange  kunst og designprosjekter har jeg samarbeidet med  billedkunstner Gita S. Norheim. (www.gita.no) Vi har ulik faglig bakgrunn, med utdanning innen skulptur, installasjon, tegning og maleri og grafisk design. Dette gjør at vi har  et bredt spekter av visuell og kunstnerisk erfaring  å jobbe ut i fra.
For tiden jobber vi med kunst til Maristien barnehage i Porsgrunn, som skal ferdigstilles i mai 2020.

Under presenteres noen av våre felles kunstoppdrag.

Vi lager for tiden en ny nettside for samarbeidsprosjektene våre, hvor de nyeste kunstoppdragene våre er presentert:

www.formium.no - kunst til offentlig rom

Kunst til Vestsiden barnehage, ute

Kunst til Båstad barnehage og Teiehøyden barnehage, inne


Vi har også et designprosjekt sammen, Gjenskinn gravminner i stål.

Se www.gravminne.org, et alternativ til tradisjonell gravstein

Vekst

"Vekst"

Skien kulturskole, Skien kommune. Konkurranse 2013, ferdigstilt oktober 2013

Kunst til inngangsparti ved Skien kulturskole som har flyttet inn i Skiens gamle brannstasjon
med bygg fra slutten av 1800-tallet.

Rustfritt stål, brennlakkering, pleksiglass, LEDlys, glasert teglstein.

 

Mer om "Vekst"

Vekst

"Vekst"

Skien kulturskole, Skien kommune. Konkurranse 2013, ferdigstilt oktober 2013

Kunst til inngangsparti ved Skien kulturskole som har flyttet inn i Skiens gamle brannstasjon
med bygg fra slutten av 1800-tallet.

Rustfritt stål, brennlakkering, pleksiglass, LEDlys, glasert teglstein.

 

Mer om "Vekst"

Vannfall

"Vannfall"

Smidsrød Helsehus, Nøtterøy kommune. Konkurranse 2012, ferdigstilt oktober 2013

Fontene med lys og rist slik at den fungerer like godt vinterstid, uten vann.

 

Rustfritt stål, brennlakkering, lys,vann.

 

Mer om "Vannfall"

Energisone

"Energisone"

Ny Krohnborg bydelssenter. Konkurranse 2011, ferdigstilt 2012

Oppdraget består av skulptur ute ved inngangen, inne på vegg ved resepsjon (i samarbeid med skoleelever/lærer), i trapp opp til kantinen, ved inngangen teatersalen og ved skolens resepsjon.

Lakkert aluminium, pleksiglass, LEDlys,rustfritt stål, treverk.

Mer om "Energisone"

hus på hus

"Hus på hus"

Dønski barnehage, Bærum kommune 2012.

Vi har i 2012 montert en utendørs utsmykking vi kaller "Hus på hus"ved Dønski barnehage i Bærum kommune.

Mer om "Hus på Hus"

 

Opp og ned

"Opp og ned"

Rønholt barnehage i Bamble kommune 2011

En del av allrommet i barnehagen har fått blå og grå paneler hvor en "linje" i treverk er påmontert.

Linjen har utfresinger og diverse materialer innlagt. Deler av linjen er til å leke på og krabbe gjennom.

 

Mer om "Opp og ned"

Husdyr

"Husdyr"

Trippestadlia og Rom barnehager i Askim kommune 2011

To barnehager med likt - men speilvendt - bygg har fått tre "Husdyr" hver, to ute og ett inne. Dyrene bor inni veggene hvor de har gnaget seg ganger. Materialene er sprøytelakkert aluminium med folie.

Mer om "Husdyr"

dannelse-kjedereaksjon

"Dannelse"

Mæla ungdomsskole i Skien kommune

”Dannelse” består av 5 ulike steinsorter som er representative for den spesielle geologiske historien i Grenlandsområdet. Steinene er blitt bearbeidet slik at hver enkelt steins historikk eller bruksfunksjon er blitt aksentuert ved bl.a å legge teknologiske og moderne materialer inn i steinene.

Steinene er er montert på hvert sitt fundament i orangefarget betong som følger opp det strenge rutenettet som hele uteområdet er bygd opp etter.

Mer om "Dannelse"

heder og ære

"Heder og ære"

Ladegården sykehjem i Bergen kommune

Oppdraget besto i å kombinere kunstnerisk utsmykking med skilt og informasjon, utendørs ved Ladegården sykehjem. Vi har jobbet med å utvikle en helhetlig konsekvens i uttrykket, slik at de ulike elementene kan oppleves som en del av en større helhet, samtidig som at de ulike funksjonene får sitt visuelle særpreg.

Mer om "Heder og ære"

herkules

"Herkules"

Rundkjøring ved Herkules kjøpesenter i Skien kommune

Stjernetegnet Herkules er utgangspunktet for skulpturen som er plassert i en rundkjøring inn til Skien sentrum.
Stjernesirklene er montert på 7m høye stålstenger som er plassert tredimensjonalt i rundkjøringen i samme rekkefølge som stjernene ligger i avstand fra jorden.

Mer om "Herkules"

ad-astra-herkules

"Ad Astra"

Korridor i Herkules kjøpesenter, Skien

Hovedveggen i den 50 m lange korridoren ble delt opp i flere lyse blå og gule buede fargefelt.
Veggobjektene refererer tematisk og visuelt til utsmykningen i rundkjøringen ved Herkules området.
Hensikten var å gi den vindusløse korridoren et luftig og lett preg, og gi besøkende en annerledes oplevelse på vei gjennom senteret.

Mer om "Ad Astra"

rjukan skole

"Sommerminne"

Rjukan skole, Tinn kommune

Utsmykkingen består av tre elementer som er montert fra golv til tak i vindusveggene i enden av korridorene som vender ut mot skolens ankomstareal. Fra utsiden strekker utsmykningen seg som en linje gjennom tre etasjer.
Som tema har vi tatt utgangspunktet i den lokale faunaen og har brukt et utvalg av insekter og sommerfugler som er vanlig på Rjukan.

Mer om "Sommerminne"

kulturell-brevik

"Kulturell"

Skulptur/skilt ved Brevik kulturhus, Porsgrunn kommune

Brevik Kulturhus ligger litt tilbake-trukket fra veien, og det var behov for noe som ga signal om byggets funksjon, samtidig som utsmykkingen skulle forholde seg til Breviks tradisjonelle hvite trehusbebyggelse.
Ved å bruke ordet KULTUR som hulrom i formen, fikk vi inn en tydelig og direkte fortelling. Klare symboler i farget betong lagt inn i den hvite betongen forteller også om byggets funksjon.

Utsmykning gitt av Norcem til Porsgrunn kommune

Mer om "Kulturell" kommer siden

hms skilt

HMS skilt

Norsk Hydro, Sandsli, Bergen

For Norsk Hydro sitt flotte bygg på Sandsli, Bergen, designet Formium en serie med HMS skilt. Oppdraget var å lage skilt som skulle være informative, men samtidig visuelt interessante og også fungere som "smykker " på veggen. Budskapet skulle formidles uten bruk av tekst. Serien ble laget i glass og stål og ble produsert i et opplag på 150 eksemplarer i tre ulike modeller.

Mer om HMS skilt kommer siden. Se gjerne www.formium.no

hms skilt

Røyke-infoskilt

Norsk Hydro, Sandsli, Bergen

Skiltsøyle i rustfritt stål.
I ulike utgaver, designet for å stå i stil med HMS-skiltserien inne , ved Hydro sitt bygg på Sandsli.

 

Vis norsk tekst

dannelse-kjedereaksjon

"FORMATION"

Mæla High School, Skien 2008

“Formation” consists of five sculptures of different stone types which are representative for the distinctive geological development in the Grenland region. The stones: granite gneiss; larvikite; basalt; syenite and limestone have been chosen together with the cooperation of Telemark County’s geologist Svend Dahlgren and Gea Norvegica Geopark. The stones have been worked upon in such a way that the history of each stone or the stone’s function has been accentuated. The placing and the size of the sculptures are determined from the grid which forms the basis of the architecture outside. The golden yellow concrete foundations rise steeply from ground level. They create diagonal shapes which suggest a reference to the long, sloping ramps that are a pronounced feature of the school’s architecture. The sculptures are made to function both as meeting and sitting areas.

Mer om "Dannelse"

dannelse-kjedereaksjon

"HONOUR AND GLORY "

Ladegården Nursery Home, Bergen 2008

From the description of the commission’s requirements: “The task, in the commission given to the artists, is to create outdoor sculptures which embody a feeling of identity, and which also contain visually stimulating elements that illustrate the relationship between Ladegården Nursing Home and its surroundings. These elements should combine free artistic expression with functional, informative sign design. Bergen Council’s sign regulations should be included in the design of the text signs.” The ornamentation which is taken from different house facades in Bergen forms the basic idea behind the making of Honour and Glory. The ornamental appearance creates associations to the medals and badges which are presented after long and faithful service. The commissioned artwork begins by the driveway to Ladegården Nursing Home. Nine sculptural elements indicate and enhance the area leading towards the main entrance. The different elements have their individual, distinctive features, but an overall consequent use of shapes and colours result in a visual, informative link throughout the entire area.

Mer om "Heder og ære"

herkules

"HERCULES"

Traffic roundabout, Skien 2007

The idea for the sculpture is taken from the eight points of the star constellation Hercules. This is the basis for the shopping centre’s logo. The star points are spaciously placed on the roundabout in the same order as their measured distances from earth. This transference of the star constellation into a 3 dimensional form creates an active distortion and a change in spatial perception when moving around the sculpture. The points are created by two circles placed within each other, each side having a different colour. In this way the differences in colour, conveyed by the sculpture, appear from each of the 4 roads which lead to the roundabout.

Mer om "Herkules"

ad-astra-herkules

"AD ASTRA"

Hercules Shopping Centre, Skien 2007

The aim of this commission was to create a feeling of lightness and airiness in a windowless corridor. At the same time, visitors are given a daring visual experience as they walk along the corridor through the shopping centre. The main wall in the fifty metre long corridor is painted in different pale blue and yellow areas. Several objects are mounted on the wall in a continuous rhythm. Some of the objects are lit up from behind and therefore function as both sculptural elements and as lamps. The thematic content of the commission is linked to both the roundabout and to the shopping centre. Various objects from everyday shopping have been abstracted, simplified and lacquered onto the circles. They thus change character to become an integral part of the Hercules star constellation.

Mer om "Ad Astra"

rjukan skole

"SUMMER MEMORY"

Rjukan Primary School, Tinn 2006

Insects which are found in the local area are the theme behind the commission. The spray lacquered steel sculpture is mounted inside the school on a nine metre high glass façade stretching over three floors. Coloured plexi-glass is positioned in the cut out insect shapes on the curved form. The insects shine with an intensity of colour, in the same way as a stained glass window, when the light comes through. Simultaneously, when the light shines on the sculpture, a fascinating coloured pattern appears on the opposite wall.

Mer om "Sommerminne"

kulturell-brevik

"CULTURAL"

Brevik Culture Centre, Brevik 2005

The sculpture is placed by the driveway to Brevik Culture Centre and refers to the building which recedes a little way back from the road. The word CULTURE appears as an open space in the white concrete form. Coloured concrete symbols taken from the world of theatre and music are also moulded into this form. The sculpture-sign illustrates the Culture Centre’s many activities.

Given to Porsgrunn kommune by Norcem

hms skilt

HMS SIGNS

Norsk Hydro, Sandsli, Bergen 2004

A hand is the main element in this series of signs and it also functions as a well known clear symbol for action and energy. The materials, eight millimetre polished stainless steel and foil on glass, are cut out and put together almost as a jigsaw puzzle. This exclusive quality of materials reflects the materials used in the building. The orange colour on the signs changes character depending on where and in which colour zone of the building they are placed. The series consists of 150 signs placed by the stairway and beside refuse points.

hms skilt

INFO SIGNS

Norsk Hydro, Sandsli, Bergen 2004

Informative signs for smoking zones, ashtrays and refuse bins.

 

E-post: post [a] turiduldal (punktum) no, ©Turid Uldal 2019